Inauguracja – animacja otwierająca

Animacja otwierająca prezentację Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW podczas inauguracji jego działalności 10 XII 2015 roku.