edycja tekstów wyraźenia regularne

RegExr to darmowa, webowa aplikacja do ćwiczenia umiejętności posługiwania się wyrażeniami regularnymi i testowania stosowanych we własnych badaniach ciągów, przydatnych m.in. w przetwarzaniu zbiorów tekstów czy porządkowaniu danych. Dzięki RegExr w łatwy sposób sprawdzić można poprawność własnych sekwencji, do dyspozycji jest też prosta ściągawka (cheatscheet) oraz wygodna w użyciu dokumentacja.

Przygotowane przez siebie sekwencje można zapisywać – są one wówczas dostępne dla całej społeczności użytkowników aplikacji.

licencja:

Oprogramowanie zamknięte

Omówienie/recenzja:

http://regexr.com/