W Krakowie o archiwizacji Internetu

21 kwietnia 2016

23-24 czerwca w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona zachowaniu i badaniu cyfrowego dziedzictwa archiwalnego.

Warunkiem prowadzenia badań historycznych, językowych czy kulturowych nad Internetem jest dostępność archiwalnych zbiorów stron WWW czy danych rozpowszechnianych w serwisach społecznościowych. Druga odsłona konferencji Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego będzie okazją do poznania najważniejszych projektów i metod przygotowywania i pracy z archiwami Webu. Ze względu na skalę wielkości zbiorów metody te wykorzystywać muszą narzędzia cyfrowe, m.in. te do masowego przetwarzania i analizy tekstów.

Organizatorami konferencji jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

W 2015 roku NAC we współpracy z UMK zorganizowało pierwszą konferencję pod hasłem Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego. Podczas tego spotkania staraliśmy się zdefiniować główne problemy w sferze dokumentacji elektronicznej gromadzonej w archiwach. Zdaliśmy sobie sprawę, że gromadzenie cyfrowych zasobów archiwalnych nie jest kwestią przyszłości, ale tematem jak najbardziej aktualnym i zjawiskiem, które zachodzi na naszych oczach. Idąc za tą refleksją, drugą konferencję zdecydowaliśmy się poświęcić przeglądowi aktualnych i planowanych praktyk związanych z przejmowaniem, przechowywaniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentacji elektronicznej. Chcemy, aby to spotkanie było okazją do zaprezentowania praktycznych rozwiązań – ale też faktycznych problemów, z którymi stykają się archiwiści w kontekście dokumentacji elektronicznej. Pragniemy również, aby w ramach obrad, obok analizy praktycznych przypadków, znalazło się miejsce na refleksje z zakresu terminologii i metodyki związanej z dokumentacją elektroniczną.

Więcej informacji: II Konferencja Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego