Metody humanistyki cyfrowej (nie tylko) dla filologów

Prowadzący: dr Sven Sellmer (UAM, Poznań)
Liczebność grup: 25 osób
Wymogi sprzętowe:
I cykl, 1 marca
Program ramowy:

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami humanistyki cyfrowej, które w sposób możliwie przystępny i praktyczny pokazane zostaną na konkretnych przykładach (przy czym propozycje uczestników będą mile widziane).

Chodzi w szczególności o pracę z tekstami na różnych etapach. Uczestnicy dowiedzą się krok po kroku, jak przygotować i przerobić teksty w celu przeprowadzenia badań nad zagadnieniami humanistycznymi za pomocą komputera. Przedstawione metody umożliwiają analizę tekstów nie tylko pod kątem statystycznym, lecz również uwzględniają struktury semantyczne.

Po udziale w warsztatach uczestnicy będą w stanie samodzielnie zgłębić znajomość prezentowanych metod i, po dla wielu zaskakująco krótkim czasie, zastosować je we własnych badaniach. Wiedza informatyczna nie jest wymagana; niezbędna będzie jedynie otwartość intelektualna.

O prowadzącym:

dr Sven Sellmer (UAM, Poznań). Wykładowca w Zakładzie Azji Południowej w Katedrze Orientalistyki UAM w Poznaniu. Zajmuje się eposami sanskryckimi oraz filozofią indyjską, stosując obok tradycyjnych środków filologicznych również różne metody humanistyki cyfrowej, przy czym zarówno korzysta z gotowych rozwiązań jak i sam tworzy nowe narzędzia badawcze.

Program:

Dzień pierwszy (wtorek, 1.03.2016, godz. 16.00–20.00)

 • Przygotowanie tekstów
  • OCR
  • wyrażenia regularne
  • XML, TEI itd.
  • lemmatyzacja itp.
 • Proste statystyki i wizualizacje
 • Analiza sieciowa
  • OCR
  • podstawy
  • generowania grafów na podstawie tekstów

Dzień drugi (środa, 2.03.2016, godz. 10.00–14.00)

 • Analiza sieciowa II
  • analiza społeczna
  • analiza sematyczna
 • Topic analysis
 • Analiza sieciowa II
  • analiza społeczno-semantyczna
  • inne zastosownia