Otwarte publikacje naukowe

Prowadzący: Dr Marta Hoffman-Sommer , Dr Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski
Liczebność grup: 25 osób
I cykl, 10 marca 11:00-15:00
Program ramowy:

Zapraszamy na warsztaty wprowadzające do tematu otwartego dostępu, pozwalające poznać nowoczesne metody publikowania naukowego. Program warsztatów obejmie takie tematy jak: koncepcja i praktyka otwartego dostępu z punktu widzenia autora i czytelnika, wyszukiwanie otwartych publikacji humanistycznych, publikowanie prac z wykorzystaniem modeli otwartego dostępu, praktyka pracy z repozytoriami instytucjonalnymi i dziedzinowymi oraz platformami czasopism, prezentacja serwisów społecznościowych dla naukowców, badanie otwartych publikacji, otwarty dostęp a komercjalizacja wyników badań naukowych. Warsztaty będą również okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat wyzwań prawnoautorskich przy publikowaniu w otwarty dostępie – w tym umów prawnoautorskich i wydawniczych oraz ochrony praw autora, wzorców licencji wykorzystywanych w otwartym dostępie (Creative Commons) i polityk otwartości jednostek naukowych.

Prowadzący

Dr Marta Hoffman-Sommer (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW) – doktor biologii molekularnej. Obecnie w ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się projektami dotyczącymi otwartych danych badawczych i zarządzania danymi, prowadzi szkolenia z zarządzania danymi badawczymi, a także koordynuje prace związane z uruchomieniem ogólnopolskiego Repozytorium Otwartych Danych RepOD.

Dr Krzysztof Siewicz (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW) jest radcą prawnym specjalizującym się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem autorskim w Internecie, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych i ponownym wykorzystaniem publicznych zasobów informacyjnych. Wykładał na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; występował na licznych konferencjach naukowych oraz prowadził warsztaty i seminaria z zakresu swojej specjalizacji. Członek zespołu Platformy Otwartej Nauki, współpracuje lub współpracował z Creative Commons Polska, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Panoptykon oraz Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jako of counsel doradza kancelarii GWW LEGAL.

Michał Starczewski (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW) – zajmuje się otwartymi modelami komunikacji naukowej. W zespole Platformy Otwartej Nauki specjalizuje się w kontaktach z wydawcami i redakcjami czasopism. Autor analiz i raportów dotyczących otwartej nauki w Polsce i na świecie, trener prowadzący szkolenia w zakresie otwartej nauki i kwestii prawnych.