Otwarte dane badawcze w humanistyce

Prowadzący: dr Marta Hoffman-Sommer, dr Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski (ICM UW)
Liczebność grup: 25 osób
I cykl, 17 marca 11:00-15:00
Program ramowy:

Zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych na warsztaty wprowadzające do tematu otwartych danych badawczych w humanistyce. W programie:

  • dane badawcze w humanistyce
  • otwarte dane badawcze
  • zarządzanie danymi badawczymi
  • plan zarządzania danymi (Data Management Plan)
  • kiedy warto otwierać dane, a kiedy nie?
  • na co zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do udostępniania?
  • gdzie szukać otwartych danych humanistycznych?
  • po co udostępniać dane? (korzyści dla naukowców, instytucji, społeczności akademickiej)
  • kwestie prawne związane z udostępnianiem danych (prawo autorskie, ochrona baz danych – prawa sui generis, ochrona danych osobowych, dóbr osobistych i wizerunku, przypadki szczególne – utwory nieopublikowane, stare fotografie, ochrona osób zmarłych, dokumenty i materiały urzędowe, dzienniki i czasopisma, utwory zbiorowe)

O prowadzących:

Dr Marta Hoffman-Sommer (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW) – doktor biologii molekularnej. Obecnie w ramach Platformy Otwartej Nauki zajmuje się projektami dotyczącymi otwartych danych badawczych i zarządzania danymi, prowadzi szkolenia z zarządzania danymi badawczymi, a także koordynuje prace związane z uruchomieniem ogólnopolskiego Repozytorium Otwartych Danych RepOD.

Dr Krzysztof Siewicz (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW) jest radcą prawnym specjalizującym się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem autorskim w Internecie, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych i ponownym wykorzystaniem publicznych zasobów informacyjnych. Wykładał na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; występował na licznych konferencjach naukowych oraz prowadził warsztaty i seminaria z zakresu swojej specjalizacji. Członek zespołu Platformy Otwartej Nauki, współpracuje lub współpracował z Creative Commons Polska, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Panoptykon oraz Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jako of counsel doradza kancelarii GWW LEGAL.

Michał Starczewski (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW) – zajmuje się otwartymi modelami komunikacji naukowej. W zespole Platformy Otwartej Nauki specjalizuje się w kontaktach z wydawcami i redakcjami czasopism. Autor analiz i raportów dotyczących otwartej nauki w Polsce i na świecie, trener prowadzący szkolenia w zakresie otwartej nauki i kwestii prawnych.