Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

Czas realizacji projektu: 2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Gruszczyński

email: cbdu@redakcjapdf.pl

Link: www.cbdu.id.uw.edu.pl

Charakterystyka projektu: Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku (dalej: CBDU) zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego pt. Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI–XVIII wieku zawierającej opisy prawie dwóch tysięcy jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, co było możliwe dzięki uprzejmości Dyrekcji tej biblioteki. Skanowanie wykonano w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji BN. Projekt powstał dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanemu przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego) w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet 4).