Laboratorium Badań Medioznawczych UW

Czas realizacji projektu: 2013–2014

Kierownik projektu: dr Tomasz Gackowski

email: tomasz.gackowski@id.uw.edu.pl

Link: www.lbm.uw.edu.pl

Charakterystyka projektu: Laboratorium Badań Medioznawczych (LBM) to innowacyjna, zaawansowana technologicznie pracownia naukowo-badawcza w strukturze Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca badania na styku nauk społecznych, humanistycznych i technicznych. Utworzenie Laboratorium Badań Medioznawczych stało się możliwe dzięki środkom finansowym przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji celowej (decyzja nr 8617/E-343/R/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku). Działalność LBM zainaugurowano 7 listopada 2013 roku. Głównym celem powołania – w ramach restrukturyzacji Instytutu Dziennikarstwa UW – Laboratorium Badań Medioznawczych było stworzenie innowacyjnego zaplecza naukowo-technicznego umożliwiającego realizowanie zaawansowanych badań przekazów medialnych, nadawców oraz odbiorców komunikacji społecznej.