Mały elektroniczny słownik suahilijsko-polski i polsko-suahilijski.

Czas realizacji projektu: 2009-2012

Kierownik projektu: dr Beata Wójtowicz

email: b.wojtowicz@uw.edu.pl

Link: www.kamusi.pl

Charakterystyka projektu: Głównym celem projektu było opracowanie nowego, elektronicznego słownika suahilijsko-polskiego i polsko-suahilijskiego za darmo udostępnianego w Internecie. Duży nacisk położony został na dydaktyczny charakter słownika. Jest to słownik ogólny, opisowy, z rozbudowaną gramatyczną informacją przyhasłową, oraz rozbudowanym systemem odsyłaczy, mających na celu zachowanie i przedstawienie relacji derywatów.