Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce

Czas realizacji projektu:

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Werner, prof. UW

email: peter@uw.edu.pl

Link: http://wojt.wgsr.uw.edu.pl:8080/geoserver/web/

Charakterystyka projektu: W obecnie realizowanym projekcie (NCN) pt. Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce (UMO-2011/03/B/HS4/04933) pojawił się wątek dot. tzw. efektu odbicia, którego aspekty interdyscyplinarne i humanistyczne podkreślane były w trakcie międzynarodowej konferencji pt. Science for the Environment. Mapping knowledge needs for future horizons (Aarhus, Denmark, 2-3 Oct. 2013, Aaarhus University). Efektem są następujące realizowane zadania w ramach w/w projektu:
a. Zgłoszono (przyjęty) referat i wystąpienie na Regionalnej Międzynarodowej Konferencji Unii Geograficznej w Krakowie (18-22.08.2014) na sesji poświęconej społeczeństwu informacyjnemu pt. Rebound effects of ICT in EU countries (P.Werner)
b. Do czasopisma Applied Spatial Analysis and Policy (Springer) złożono artykuł: Werner P. The rebound effect of Information and Communication Technologies development in the European Union (10.06.2014, w trakcie recenzji)
c. W ramach prowadzonego Wydziale projektu badawczego pt. 'Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na zagrożenia naturalne' finansowanego przez NCN przewidziano, w celu upowszechniania wyników projektu (zgodnie z umową z NCN) uruchomienie geo-serwera w ramach zasobów, którymi dysponuje Wydział. Uruchomienie 'wersji produkcyjnej' z gotowymi do udostępniania mapami (WMS i WFS) przewiduję na przełomie: grudzień 2014/ styczeń 2015 roku.
Na razie działa przygotowane już odpowiednie oprogramowanie serwerowe i przykładowe mapy, które towarzyszyły systemom (na razie nie zawierają one wyników projektu). Można je obejrzeć pod adresem: http://wojt.wgsr.uw.edu.pl:8080/geoserver/web/ Serwer będzie obudowany systemem CMS (w trakcie projektowania), który będzie zawierał dodatkowo zbiór artykułów i linków do różnych ważnych dla tematu projektu i odbioru społecznego informacji. Serwer operuje oprogramowaniem open source (aktualnie zainstalowane oprogramowanie: system operacyjny CentOS, baza danych MySQL, PostgreSQL, oprogramowanie PostGIS oraz eksperymentalną instalację serwera Quantum GIS).