PAM Journal - wersja elektroniczna

Czas realizacji projektu: 2005-2010

Kierownik projektu: Iwona Zych

email: i.zych@uw.edu.pl

Link: http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/pam-journal/

Charakterystyka projektu: Elektroniczna, dostępna za pośrednictwem internetu, pełna (łącznie z tomami archiwalnymi) wersja periodyku drukowanego.