Global Politics and Philosophy Research Center

Czas realizacji projektu: 2009

Kierownik projektu: dr Rafał Wonicki

email:

Link: http://gpprc.pl/

Charakterystyka projektu: Internetowe centrum badań nad globalizacją, służące współpracy politologów, filozofów i socjologów prowadzących badania nad kulturowymi, politycznymi i etycznymi wymiarami globalizacji.