Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW (CKK BUW)

Czas realizacji projektu: 2012-2013

Kierownik projektu: Grzegorz Kłębek

email: g.klebek@uw.edu.pl

Link: http://ckk.buw.uw.edu.pl

Charakterystyka projektu: Projekt digitalizacji wybranych katalogów kartkowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miał na celu szerokie udostępnienie informacji katalogowej o zbiorach BUW, która byłaby komplementarna do katalogu elektronicznego (OPAC), gdyż większość obiektów nadal nie ma swoich opisów bibliograficznych w katalogu online. Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (DUN). W dwóch turach zdigitalizowane zostały katalogi alfabetyczne wydawnictw zwartych oraz ciągłych, jak również wybrane katalogi i kartoteki gabinetów zbiorów specjalnych. W sumie zostało zeskanowanych ponad 1 mln 650 tys. kart katalogowych. W bazach katalogów alfabetycznych druków zwartych (książek) oraz wydawnictw ciągłych (czasopism) został uruchomiony e-Rewers pozwalający na zdalne zamawianie poszczególnych pozycji.