Elektroniczna Kolekcja Czasopism Polskich (e-KCzP)

Czas realizacji projektu: 2003-2008

Kierownik projektu: Grzegorz Kłębek

email: g.klebek@uw.edu.pl

Link: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html

Charakterystyka projektu: Projekt w założeniu polegający na digitalizacji kopii mikrofilmowych wybranych czasopism polskich był realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie we współpracy z Biblioteką Narodową. W późniejszym czasie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie były digitalizowane również oryginały czasopism. W związku z rozwojem e-bUW oraz Polony od 2008 roku serwis nie jest rozwijany. Publikacje są dostępne w dwóch formatach – część w formacie GIF, a część w formacie DjVu.