Autostrada Informacji Cyfrowej

Czas realizacji projektu: 2008-2013

Kierownik projektu: Anna Wołodko

email: a.wolodko@uw.edu.pl

Link: http://autostrada.buw.uw.edu.pl/

Charakterystyka projektu: Projekt zrealizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Jego celem była rozbudowa i unowocześnienie czterech narzędzi informacyjnych: katalogów NUKAT i KaRo, katalogu on-line bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i biblioteki cyfrowej e-bUW.