Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

Czas realizacji projektu: październik 2012

Kierownik projektu:

email:

Link: https://depotuw.ceon.pl/

Charakterystyka projektu: Repozytorium powołane Zarządzeniem nr 35 Rektora UW z dn. 2 lipca 2012 r. publikuje najnowsze rozprawy doktorskie i ich recenzje, najpóźniej na dziesięć dni przed publiczną obroną na UW. Działa na zasadzie samodeponowania. Repozytorium promuje otwarty dostęp do prac naukowych. Decyzją doktorantów rozprawy są po obronie dostępne w Internecie, albo tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Repozytorium powstało przy współpracy ICM i BUW.