Biblioteka cyfrowa KLF UW

Czas realizacji projektu: 2008

Kierownik projektu: Janusz S. Bień

email: jsbien@uw.edu.pl

Link:

Charakterystyka projektu: Biblioteka Cyfrowa KLF UW stanowi repozytorium i bibliografia publikacji oraz innych opracowań pracowników i współpracowników KLF.