Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą

Czas realizacji projektu: 2012 - 2017

Kierownik projektu: prof. Aleksander Bursche

email: abursche@yahoo.com

Link: www.mpov.uw.edu.pl

Charakterystyka projektu: Projekt badawczy, dokumentacja badań terenowych przy wykorzystaniu skanerów 3-D i fotogrametrii, ich wizualizacja w formacie 3-D, dokumentacja i wizualizacja 3-D zabytków, dokumentacja, analiza porównawcza i kartografowanie w GIS profili palynologicznych, komputerowa analiza wyników spektrograficznych analiz składu chemicznego zabytków.