Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych

Czas realizacji projektu: 2012 - 2017

Kierownik projektu: prof. Aleksander Bursche

email: abursche@yahoo.com

Link: www.frcpl.uw.edu.pl

Charakterystyka projektu: Projekt badawczy, bazodanowy. Głównym celem projektu jest stworzenie w j. angielskim komputerowej bazy danych on-line wszystkich znanych znalezisk monet rzymskich (III w. przed Chr. – VI w. po Chr.) z ziem Polski i historycznie z Polską związanych, bazy zintegrowanej z innymi ośrodkami europejskimi, i umożliwiającej sukcesywne jej uzupełnianie o nowe odkrycia oraz dokonywanie automatycznych przeszukiwań, kwerend, analiz statystycznych i zestawień kartograficznych. Istotnym efektem ma być opublikowanie, zgodnych z obowiązującymi standardami, inwentarzy znalezisk monet. skrócony opis części informatycznej: własna komputerowa baza danych on-line umieszczona na serwerze UW, kompatybilna z innymi analogicznymi europejskimi projektami, możliwości przeszukiwania wedle dowolnego klucza, edytowania w formacie Word, analiz statystycznych i kartografowania w GIS i Google-maps, pełny dostęp dla uprawnionych użytkowników, ograniczony dla zewnętrznych. Możliwości komputerowej analizy porównawczej wyników spektrograficznych analiz metalograficznych monet.