Nieinwazyjne mapowanie pozostałości miasta antycznego - Ptolemais w Libijskiej Cyrenaice

Czas realizacji projektu: 2009 - 2014

Kierownik projektu: dr hab. prof. UW Krzysztof Misiewicz

email: kmisiewicz@uw.edu.pl

Link: www.ptolemais.pl

Charakterystyka projektu: Celem projektu jest stworzenie wielowarstwowej, cyfrowej mapy stanowiska archeologicznego Ptolemais. Do tego celu wykorzystywane są mapy stworzone za pomocą pomiarów geodezyjnych, zdjęć satelitarnych i badań geofizycznych. Wykorzystywane są techniki fotogrametryczne i autorski sprzęt do zdjęć z powietrza i badań geofizycznych. Wszystkie dane gromadzone są i przetwarzane w systemach GIS.