Topografia i architektura wczesnochrześcijańskiego Ptolemais

Czas realizacji projektu: 2007-2011

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Wipszycka Bravo

email: e.wipszycka@uw.edu.pl

Link: www.ptolemais.pl

Charakterystyka projektu: Projekt badawczy. Przeprowadzono studium historyczno-architektoniczne stanowiska archeologicznego Ptolemais w Libii skupiając się na poszukiwaniu zabudowy wczesnochrześcijańskiej. Do tego celu wykorzystano m.in. cyfrowe mapy stworzone za pomocą technik geodezyjnych, bazy danych stworzone na podstawie badań powierzchniowych, zdjęcia lotnicze i Numeryczne Modele Pokrycia Terenu. Niektóre z badanych obiektów zostało również poddane rekonstrukcji cyfrowej i stworzono ich trójwymiarowe modele.