Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba

Czas realizacji projektu: 2010-2013

Kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka

email: s.rzepka@uw.edu.pl

Link: www.polacynadnilem.uw.edu.pl

Charakterystyka projektu: Projekt badawczy. Na podstawie wykopalisk, badań geofizycznych i zdjęć z powietrza analizowano strukturę architektoniczną stanowiska Tell el-Retaba w Egipcie. Wykonano m.in. orotofotomapy i mapy geofizyczne oraz zintegrowano je w oprogramowaniu GIS w celu dalszych analiz i porównań. Wykorzystano zarówno techniki fotogrametrii bliskiego zasięgu z ziemi jak i z powietrza. W ramach badań tworzone są bazy danych (jednostek stratygraficznych, zabytków ruchomych, ceramiki itd.), stosowana jest cyfrowa dokumentacja fotograficzna, do pomiarów terenowych i tworzenia planów wykorzystywane są TotalStation i Autocad; dokumentacja rysunkowa jest digitalizowana i wektoryzowana.