Prace dokumentacyjne i naukowe. Opracowanie elementów architektonicznych z domów w insuli EXXI w Ptolemais, Libia

Czas realizacji projektu: 2010 - 2014

Kierownik projektu: dr Monika Rekowska

email: mrekowska@uw.edu.pl

Link: www.ptolemais.pl

Charakterystyka projektu: Podczas wykopalisk w antycznym domu wykorzystano m.in teodolit laserowy, zdjęcia z powietrza oraz wykrywacz metali do stworzenia dokładniejszego planu insuli z planigrafią zabytków. Wszystkie zebrane dane zintegrowano w środowisku GIS Autodesk Autocad MAP.