Non-textual marking systems in Ancient Egypt

Czas realizacji projektu: 2011 - 2014

Kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka

email: s.rzepka@uw.edu.pl

Link: www.ntms.uw.edu.pl

Charakterystyka projektu: Projekt realizowany przez Zakład Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii UW, we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie, finansowany przez Fundację Alexandra von Humboldta. Przedmiotem badań są nietekstowe systemy znaków, takie jak znaki garncarskie, znaki kamieniarskie i inne tzw. "funny signs". W ramach projektu powstały bazy danych:
- znaków robotników nekropoli tebańskiej, znanych z graffiti naskalnych;
- znaków meroickich.
Bazy te są udostępnione na stronie internetowej projektu.