Digitalizacja i udostępnienie w sieci kolekcji starodruków IH UW

Czas realizacji projektu:

Kierownik projektu: Dominik Purchała

email: d.purchala@uw.edu.pl

Link: http://starodruki.ihuw.pl/

Charakterystyka projektu: Głównym celem projektu realizowanego w ramach programu Dziedzictwo
kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego była digitalizacja części kolekcji
starodruków należącej do Instytutu Historycznego UW. Z powodu złego stanu zachowania i
przedstawianej sobą wartości kolekcja oddana została do przechowania w skarbcu Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Tym samym stała się praktycznie niedostępna. dla czytelników. Główną
ideą, która przyświecała nam podczas realizacji zadania była chęć przywrócenia i udostępnienia tekstów
wszystkim zainteresowanym, przy jednoczesnym utrwaleniu i zabezpieczeniu samych tekstów przed
bezpowrotnym zniszczeniem. Kolekcja starych druków licząca 1003 dzieła w 1105 woluminach z XVIXVIII
w. stanowi najcenniejszą część zbiorów BIH. Obok unikatowych egzemplarzy dzieł związanych
ściśle z dziejami dawnej Rzeczypospolitej i jej wybitnych osobistości, takich jak król Stanisław August
Poniatowski i Jan Heweliusz, zawiera w znacznej mierze cenne pomeranika i prussica pochodzące z
dawnych historycznych kolekcji m.in. dawnej Biblioteki Senatu Gdańskiego i dawnej biblioteki zamku
w Malborku. Oprócz pomników głównie dawnej historiografii i prawoznawstwa obejmuje także szereg
rzadkich druków kartograficznych: atlasów, map i planów. Do tej pory zdigitalizowano i udostępniono
w serwisie 609 druków co przekłada się na ok. 145512 skanów. W ramach projektu zostało wytworzone
i opublikowane na licencji GNU oprogramowanie do prezentacji skanów. Projekt był realizowany przy
współpracy Fundacji Naukowej Przyjaciół IH UW Klio i Muzeum Historii Polski.
Adres strony internetowej projektu: www.staredruki.ihuw.pl