Zestawienie zbiorów protestanckich w Rzeczypospolitej XVI-XVIII stuleciu

Czas realizacji projektu: 2002-2012

Kierownik projektu: Maciej Ptaszynski

email: m.ptaszynski@uw.edu.pl

Link: http://bar.ibl.waw.pl

Charakterystyka projektu: Baza danych ma charakter relacyjny i została wykonana w programie Access. Informacje zawarte w bazie danych zostały przedstawione w formie elektronicznej mapy, opracowanej przez dr. hab. Bogumiła Szadego (KUL). W opublikowanej bazie znajdują się wszystkie zbory, o których wzmianki można znaleźć w literaturze przedmiotu. W nieudostępnianej części bazy danych uwzględniono również ministrów. Projekt powinien zostać rozwinięty przy wykorzystaniu źródeł archiwalnych. Powinien ponadto zostać uzupełniony o dane biograficzne zatrudnionych ministrów.