Otwórz Książkę

Czas realizacji projektu:

Kierownik projektu: Jakub Szprot

email:

Link: http://otworzksiazke.plnom.jtomaszewski.com/

Charakterystyka projektu: Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych, przede wszystkim z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (m.in. bibliologia i informatologia, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o zarządzaniu, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia, ekonomia, finanse, nauki o administracji, prawo). Książki można przeszukiwać, czytać online oraz pobierać w postaci plików PDF. Serwis działa w ramach Platformy Otwartej Nauki (pon.edu.pl). Patronat honorowy nad serwisem objęła Polska Akademia Nauk. Efektem projektu jest kolekcja książek naukowych w postaci cyfrowej. Wszystkie książki są udostępniane w sposób otwarty (na licencjach Creative Commons albo do wykorzystania na zasadzie
dozwolonego użytku).
Planowana jest rozbudowa kolekcji książek o nowe tytuły.