Clipflair - Clipflair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips

Czas realizacji projektu: 2011-2014

Kierownik projektu: dr Elżbieta Gajek

email: e.gajek@uw.edu.pl

Link: http://clipflair.net/

Charakterystyka projektu: Celem projektu Clipflair było stworzenie repozytorium materiałów audiowizualnych do nauki 15 języków. Powstały narzędzia autorskie do dodawania napisów i audiodeskrypcji do filmów. Międzynarodowe konsorcjum wypracowało i przetestowało techniki dydaktyczne, w których wykorzystywane są napisy i audiodeskrypcja do interaktywnego uczenia się i nauczania języków obcych z materiałami audiowizualnymi.