Audiodeskrypcja z syntezą mowy

Czas realizacji projektu: 2010-2011

Kierownik projektu: dr Agnieszka Szarkowska

email: a.szarkowska@gmail.com

Link: http://avt.ils.uw.edu.pl/ad-tts/

Charakterystyka projektu: Audiodeskrypcja (AD) z syntezą mowy (ang. text-to-speech audio description, TTS AD) to rodzaj audiodeskrypcji, w której skryptu nie czyta lektor/aktor, lecz program do syntezy mowy.W ramach projektu opracowano nowatorskie rozwiązanie umożliwiające zastosowanie syntezy mowy do audiodeskrypcji, a także przeprowadzono badania recepcji tego rodzaju audiodeskrypcji wśród widzów.