W LaCH o historii mówionej

29 kwietnia 2016

W dniach 27 i 28 kwietnia w LaCH spotkali się przedstawiciele i przedstawicielki instytucji zajmujących się historią mówioną.

W dniach 27 i 28 kwietnia w LaCH spotkali się przedstawiciele i przedstawicielki instytucji zajmujących się historią mówioną. Celem spotkania było zainicjowanie pracy nad wspólnym kierunkiem działań w zakresie integracji informacji o tego typu zbiorach w Polsce.

Dwudniowe spotkanie podzielone zostało na dwie główne części. W trakcie pierwszej zapoznać się można było z krótkimi prezentacjami poszczególnych projektów. Historia mówiona jako dziedzina łączy w sobie wiele rozmaitych problemów i metod badawczych, związanych nie tylko z celami gromadzenia wywiadów (socjologia, historia, badania genderowe), ale też mediami wykorzystywanymi przy ich tworzeniu (audio, notacje wideo) i poziomem przetworzenia i uporządkowania zbiorów (indeks, streszczenia, transkrypcje).

W trakcie drugiego dnia uczestnicy i uczestniczki spotkania przedyskutowali założenia przygotowywanego przez dr. Marcina Jarząbka (Polskie Towarzystwo Historii Mówionej) podręcznika historii mówionej oraz wypracowali podstawy wspólnego systemu integrującego rozproszone informacje o zbiorach historii mówionej przechowywanych w rozmaitych instytucjach. W ramach LaCH – we współpracy z wybranymi instytucjami – pracować będziemy dalej nad przygotowaniem takiego systemu.

Spotkanie było współorganizowane przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW i zespół Archiwum Kobiet IBL PAN.

W spotkaniu wzięli udział osoby reprezentujące Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Muzeum Emigracji, IFIS PAN, Europejskie Centrum Solidarności, Stowarzyszenie “Tolerado” i Grupę Metropolitanka, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Ośrodek KARTA, Muzeum Powstania Warszawskiego, Ośrodek “Brama Grodzka Teatr NN”, Dom Spotkań z Historią, Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” oraz grupa badaczek współpracująca przy projekcie Archiwum Kobiet.