Konsultacje priorytetów NPRH

16 maja 2016

Opinia dotycząca priorytetowych obszarów finansowania projektów w module NPRH "Dziedzictwo narodowe".

W odpowiedzi na prośbę prof. Włodzimierza Boleckiego, Przewodniczącego Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Zespół Koordynacyjny LaCH UW przedstawił opinię dotyczącą priorytetowych obszarów finansowania projektów w module NPRH “Dziedzictwo narodowe”. Zamieszczamy skan pisma: