Pracownia Skanerów 3d na Zakaukaziu

17 maja 2016

W kwietniu 2016 r członkowie Pracowni Skanerów 3d będącej częścią LaCH-u uczestniczyli w polskiej misji archeologicznej na Zakaukaziu.

W kwietniu 2016 r członkowie Pracowni Skanerów 3d będącej częścią LaCH-u uczestniczyli w polskiej misji archeologicznej na Zakaukaziu.

Misja składała się z 2 etapów. Pierwszy dotyczył poszukiwań rzymskiego obozu legionowego w południowo-wschodniej Armenii. Prace te były prowadzone pod kierunkiem studenta Wydziału Historycznego, Oskara Kubraka, który uzyskał „Diamentowy Grant” z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie badań.

Podczas poszukiwań pozostałości obozu IV legionu scytyjskiego w pobliżu miejscowości Pokr Vedi w okolicach antycznej Artaksaty, pracownicy Pracowni Skanerów 3D dokonali pomiarów GPS RTK zakładając osnowę pod przyszłe badania wykopaliskowe oraz dokonali skanów powierzchni ziemi w celu stworzenia planu wysokościowo-sytuacyjnego.

Drugi etap ekspedycji obejmował nieinwazyjną dokumentację na terenie Gruzji, w okolicach antycznego miasta Dzalisi, wymieniane już przez Klaudiusza Ptolemeusza, słynnego antycznego geografa i astronoma.

Na terenie Dzalisi, leżącego w antycznym królestwie Iberii, w latach 70. XX w odkryto największy w Gruzji zespól mozaik.
Marta Bura oraz Janusz Janowski zadokumentowali technika skanowania trójwymiarowego pozostałości antycznego systemu hypokaustycznego, basenu oraz wspomniane mozaiki, dekorowane figuralnie i geometrycznie.

Oprócz dokumentacji naukowej, stworzone zostało wirtualne zwiedzanie tych najcenniejszych dla historii Gruzji obiektów.