Organisational Committee

prof. Dorota Urbanek

prof. Joanna Jurewicz

prof. Jerzy Tyszkiewicz

Dominik Purchała

Jakub Szprot